Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

 

1. Postępowanie reklamacyjne
1.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
1.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy termo@przepompownie.sklep.pl lub pisemnie na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
1.1.3.Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
1.1.4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób (nr telefonu, adres e-mail)
1.1.5.W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
1.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy termo@przepompownie.sklep.pl
1.2.2.Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
1.2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Usługodawca może wymagać dostarczenia towaru do siedziby firmy w celu ustosunkowania się do żądań Klienta.
1.2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
2,.Prawo odstąpienia od umowy
2.1.Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie siedmiu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: termo@przepompownie.sklep.pl lub pisemnie na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
2.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.
2.3.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają towary w innym stanie niż po wydaniu z magazynu, tzn. uszkodzone, z widoczną ingerencją w stan Produktu, itd.
2.4.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Produkt powinien być zwrócony na adres siedziby firmy: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno. Koszt dostarczenia zwrotu Produktu leży po stronie Konsumenta.
2.5.Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób, dopiero po otrzymaniu zwrotu Produktu do Siedziby firmy i ocenie stanu towaru ( pkt. 11.3.).
2.6.Termin pięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2.7.Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
2.8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
2.8.1.świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
2.8.2.dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
2.8.3.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
2.8.4.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
2.8.5.świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Zwroty i reklamacje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl